Beste bezoeker,
Welkom op de homepage van Eldiape.com en het T4 centrum.
De informatie op deze website is samengesteld met inachtneming van de grootste zorg en zorgvuldigheid. Bovengenoemden kunnen echter niet garanderen dat deze informatie volledig compleet en correct is, dan wel compleet en correct zal blijven. Bovengenoemden aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.

Het wordt zeer op prijs gesteld, als er een bestand of foto gebruikt wordt op bijvoorbeeld een forum, om een bron te vermelden. Netiquette lijkt ons een normale zaak. Geen enkele textuele en/of grafische weergave van deze site mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch dan wel mechanisch (inclusief fotokopieŽn, telefax berichten), of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de de beheerders van het T4 centrum en/of Eldiape.com

Wordt navraag over het gebruik van grafische dan wel textuele bestanden nagelaten, en worden bestanden zonder toestemming gebruikt dan zal er een direct opeisbare boete van 10 Euro per bestand betaald dienen te worden. Wordt dit nagelaten, dan zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en zullen alle (proces-)kosten op de pleger dan wel dader verhaald worden.

Eldiape.com danwel het T4 centrum zijn niet in staat enige verantwoordelijkheid te nemen of te accepteren voor de informatie die wordt getoond op de website, dan wel voor de mogelijke gevolgen zoals schade, verlies of winst die resulteren uit het gebruik van, of acties gebaseerd op die informatie.

Verder zullen uit het oogpunt van de privacy-wetgeving, alle vermelde en vertoonde kentekens, onherkenbaar worden gemaakt, zodat in het kader van de privacy van de bestuurders, dan wel eigenaren van desbetreffende auto's, de veiligheid van de privacy gewaarborgd blijft.

Voor vragen over deze disclaimer kunt u zich altijd wenden tot de beheerders van deze site.

Email uw vraag naar de beheerders door hier te klikken.